Česká společnost certifikovaných odhadců majetku (ČSCOM)

ČSCOM je sdružením fyzických a právnických osob v oboru oceňování majetku, jehož cílem je vytvářet a poskytovat členům společnosti jednotnou metodiku v oblasti oceňování a být platformou pro odborné vzdělávání jeho členů.

Náplní práce členů společnosti je oceňování především nemovitého majetku, za účelem stanovit obvyklou (tržní) hodnotu. Společnost má více než 300 členu v celé České republice, kteří pracují pro vedoucí bankovní instituce. Členové společnosti jsou sdruženi v okresních a krajských znaleckých výborech, jejichž úkolem je kontrola a vzájemná konzultace jednotlivých ocenění a vytváření databáze realizovaných cen prodejů pozemků.

Společnost byla založena v roce 1996 pod názvem Unie odborných odhadců majetku, jako výsledek úsilí o založení odborného profesního sdružení. Vznik sdružení souvisí se školeními, která od roku 1994 pořádala vzdělávací a poradenská společnost Gradua ve spolupráci se znaleckým ústavem
A-Consult plus. V roce 1998 byla Unie odborných odhadců majetku přejmenována na Českou společnost certifikovaných odhadců majetku.