Partneři společnosti

A-Consult plus logo

A-Consult plus je nejdéle působícím nestátním znaleckým ústavem společností v České republice v oboru ekonomika, specializuje se na poskytování služeb v oblasti oceňování, znalectví a v oblasti ekonomického poradenství. A-Consult plus je zakládajícím členem České společnosti certifikovaných odhadců majetku.

Nemoforum logo

Nemoforum je účelové sdružení, které je platformou pro diskusi, spolupráci a koordinaci aktivit spojených s informacemi o nemovitostech a území a zpostředkovávat komunikaci mezi institucemi z veřejné, profesní (soukromé) i akademické sféry. ČSCOM je jedním ze zakládajících členů sdružení.

FIG logo

FIG (International Federation of Surveyors) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje metod a principů ve všech oblastech oceňovaní. ČSCOM je plnohodnotným členem FIG již od roku 2000, zařazeným do komise 9 – Oceňování a management nemovitého majetku. Společnost ČSCOM se pravidelně účastní mezinárodních kongresů FIG.

Generali Pojišťovna logo

Generali Pojišťovna je partnerem ČSCOM pro zajištění povinného profesního pojištění odpovědnosti za škodu odhadců a znalců.

Bankovní institut vysoká škola logo

Bankovní institut vysoká škola je první soukromá vysoká škola a byla první institucí, která získala oprávnění udělovat certifikáty pro odhadce majetku kategorie nemovitosti od České inspekce pro akreditaci (ČIA).

Galerie Ing. Josefa Dvořáka