Profesní pojištění

Odhadci majetku mají ze zákona povinnost sjednání profesní pojištění odpovědnosti za škodu odhadců a znalců. Česká společnost certifikovaných odhadců majetku umožňuje na základě rámcové pojistné smlouvy s Generali Pojišťovna a.s. svým certifikovaným odhadcům jednoduché a výhodné získání profesního pojištění.

Pojistná smlouva o pojištení profesní odpovědnosti certifikovaných odhadců majetku

Manuál ke sjednání pojištení profesní odpovědnosti z činnosti odhadců a znalců

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištení odpovědnosti (VPP O 2014/01)

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištení profesní odpovědnosti (ZPP OP 2014/01)

Záznam z jednání, informace o zprostředkovateli